+
  • O9ACaAJsRJe6RDjjhJK_9g.jpg

Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt lớn Hải Nam

E-mail:info@diawee.com


Phân loại:

Từ khóa:Diawee


Yêu cầu ngay

Mô tả

Trường hợp của máy gấp trục vít - Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Hải Nam - Công ty TNHH Công nghệ bảo vệ môi trường Giang Tô Dawei
Bản chất của nước thải bùn: nước thải sinh hoạt
Lựa chọn thiết bị: DWDL-352

操作
Giới thiệu

Bản quyền:Giang Tô Diawee Bảo vệ Môi trường Công nghệ Công ty TNHH

Giấy phép kinh doanh