Về chúng tôi

Văn hóa


Sứ mệnh doanh nghiệp

Luôn cố gắng cung cấp cho xã hội những sản phẩm sáng tạo, chất lượng cao như một sự theo đuổi không ngừng nghỉ

Mục đích kinh doanh

Sáng tạo khoa học kỹ thuật, dám làm người trước hết là linh hồn phát triển bền vững của doanh nghiệp

Chính sách chất lượng

Lấy chất lượng làm cuộc sống của công ty, lấy khách hàng làm trung tâm, cải tiến liên tục

Yêu cầu chất lượng

Kiểm soát chặt chẽ mọi chi tiết trong quá trình sản xuất sản phẩm


Bản quyền:Giang Tô Diawee Bảo vệ Môi trường Công nghệ Công ty TNHH

Giấy phép kinh doanh