Về chúng tôi

Sáng chế


Một loại thiết bị tập trung flocculation bùn

Một loại thiết bị tập trung flocculation bùn

Máy khử nước bùn với thiết bị sấy

Máy khử nước bùn với thiết bị sấy

Một thiết bị tách chất lỏng rắn đa đĩa trống

Một thiết bị tách chất lỏng rắn đa đĩa trống

Dehydrator với cơ chế nghiền

Dehydrator với cơ chế nghiền

Thiết bị tách chất lỏng rắn theo dõi đôi

Thiết bị tách chất lỏng rắn theo dõi đôi

Thiết bị tập trung Flocculation cho cơ chế lưới di động

Thiết bị tập trung Flocculation cho cơ chế lưới di động

Hình bầu dục đĩa bùn tập trung

Hình bầu dục đĩa bùn tập trung

Thiết bị tách chất lỏng rắn hai trục không mài mòn

Thiết bị tách chất lỏng rắn hai trục không mài mòn

Thiết bị định lượng hòa tan nhanh chóng cho Flocculant

Thiết bị định lượng hòa tan nhanh chóng cho Flocculant

Chứng chỉ chuyên môn


Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh

Giấy phép mở cửa

Giấy phép mở cửa

Giấy chứng nhận danh dự

Giấy chứng nhận danh dự

Giấy chứng nhận danh dự

Giấy chứng nhận danh dự

Giấy chứng nhận danh dự

Giấy chứng nhận danh dự

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường

Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Giấy chứng nhận nhãn hiệu

Giấy chứng nhận nhãn hiệu

Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng

Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng


Bản quyền:Giang Tô Diawee Bảo vệ Môi trường Công nghệ Công ty TNHH

Giấy phép kinh doanh