+
  • eb9a089a-2609-43f2-bcda-03b2ca1d3055(1).jpg

An Huy xử lý nước thải vật liệu mới

E-mail:info@diawee.com


Phân loại:

Từ khóa:Diawee


Yêu cầu ngay

Mô tả

Trường hợp máy gấp trục vít - Xử lý nước thải vật liệu mới An Huy - Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Giang Tô Dawei
Bản chất của nước thải bùn: nước thải vật liệu mới
Lựa chọn thiết bị: DWDL-302 và DWDL-304

操作
Giới thiệu

Bản quyền:Giang Tô Diawee Bảo vệ Môi trường Công nghệ Công ty TNHH

Giấy phép kinh doanh